ČeskyCZ | EnglishEN | DeutschDE
Kontaktní informace:

VENTILÁTORY s.r.o.
ventilátory a vzduchotechnika
696 63 Hroznová Lhota
Czech Republic

tel.:(+420) 518 327 180
fax:(+420) 518 327 873

email:
info(zavinac)ventilatory-sro.cz

Záruční podmínky

Záruční podmínky vyplývající z obchodního zákoníku.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží dle záručního listu. Na ventilátory a odsavače 24 měsíců a na elektromotory SIEMENS 12 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady způsobené chybou výroby. Na jakost, činnost a provedení výrobku platí záruka, byl-li výrobek nainstalován osobou znalou, zapojen dle technických parametrů a užíván dle Návodu k používání.

Záruční opravou se rozumí oprava v sídle výrobce. Při opravě na místě instalace je účtována doprava i u záručních oprav. Standardní servisní lhůtou pro opravu v sídle výrobce jsou dva pracovní dny dle dispozic náhradních dílů. Standardní lhůta pro opravu s výjezdem na místo  montáže (pouze v ČR) jsou tři dny, v případě, že jsou k dispozici komponenty od jiných výrobců.

Reklamace se přijímá výhradně v písemné formě s přesným popisem závady a s uvedením typu a výrobního čísla výrobku, popř. místa servisního výjezdu a kontaktní osoby.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením, napájecím napětí mimo dovolené meze, nevhodným elektrickým jištěním, dopravou, zásahem nepovolané osoby, překročením povolených teplot, běžným nebo nadměrným opotřebením výrobku, nesprávným používáním nebo údržbou, neodvratnou událostí, nevhodným skladováním, špatnou manipulací a montáží, vyšší mocí nebo v případě, kdy na zařízení byly provedeny úpravy bez předchozího souhlasu výrobce.

Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.

Pro uznání reklamace je kupující povinen předložit záruční list a zprávu o elektrorevizi provedené před uvedením zařízení do provozu.