Ventilátory

ventilatory-vrn

VRN - NÍZKOTLAKÉ 50°C

ventilatory-vre

VRE - NÍZKOTLAKÉ 120°C

ventilatory-vrn

VNS - NÍZKOTLAKÉ 50°C

ventilatory-vre

VNG - NÍZKOTLAKÉ 250°C

ventilator fan-vsgh

VNGH - NÍZKOTLAKÉ 500°C

ventilatory-vngkp

VNGKP - NÍZKOTLAKÉ 120°C

ventilatory-vre

VNI - NÍZKOTLAKÉ 50°C

ventilatory-vni

VNC - CIRKULAČNÍ 250°C

ventilatory-vnc

VNCH - CIRKULAČNÍ 500°C

ventilatory-vnc

VTR - TRANSPORTNÍ

vrs-picture.jpg

VRS - STŘEDOTLAKÉ 50°C

ventilatory-vtr

VSS - STŘEDOTLAKÉ 50°C

 ventilatory-vre

VSE - STŘEDOTLAKÉ 120°C

ventilatory-vre

VSG - STŘEDOTLAKÉ 250°C

 

ventilator fan-vsgh

VSGH -STŘEDOTLAKÉ 500°C

 

Ventilátory typu VRN, VRE, VNG, VNGH, VNC, VNCH, VRS, VNS a VSS jsou určeny pro dopravu vzduchu, plynů a par bez mechanických nečistot nebo lepivých částic, které by se usazovaly na oběžném kole ventilátoru a způsobovaly nevyváženost kola a tím následné zničení elektromotoru. Pro přepravu vzduchu s příměsí drobných částí jsou určeny ventilátory VTR a VTRP.

U ventilátorů určených pro přepravu vzduchu do teploty 120°C, 250°C a 500°C je nezbytně nutné zajistit chod ventilátoru až do poklesu teploty přepravovaného vzduchu pod 80°C.

Ventilátory musí být provozovány při odpovídajícím tlakovém zatížení tak, aby nedošlo k přetížení elektromotoru (viz. údaje na štítku elektromotoru).

Pokud je k ventilátoru připojeno vzduchotechnické potrubí, musí být spoj opatřen tlumící vložkou.

U všech vyráběných ventilátorů jsou použity elektromotory značky SIEMENS. Všechny ventilátory jsou vyráběny v provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Ventilátory VNG, VRN, VNS, VRS a VSS se vyrábějí i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 2 s označením Z2. U těchto ventilátorů není možné použít regulátor otáček. U běžných ventilátorů je použití regulátoru možné (pouze ke snížení otáček), ale je toto nutné uvést v objednávce.

  Související stránky

 • VENTILÁTORY VRN

  Ventilátory VRN jsou radiální nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo. Tyto ventilátory se vyrábějí do prostředí bez nebezpečí výbuchu a také do prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 2 s označením Z2.

 • VENTILÁTORY VRE

  Ventilátory VRE jsou radiální nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo. Ventilátory jsou určené pro dopravu vzduchu bez mechanických nečistot, které by se usazovaly na oběžném kole ventilátoru do teploty +120°C

 • VENTILÁTORY VNS

  Ventilátory VNS jsou radiální nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo. Tyto ventilátory se vyrábějí do prostředí bez nebezpečí výbuchu a také do prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 2 s označením Z2.

 • VENTILÁTORY VNG

  Ventilátory VNG jsou radiální nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo. Jsou určené pro přepravu vzduchu do teplot +250°C.

 • VENTILÁTORY VNGH

  Ventilátory VNGH jsou radiální nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo. Jsou určeny pro přepravu vzduchu do teploty +500°C.

 • VENTILÁTORY VNGKP

  Ventilátory na klínový převod s použitím do teploty 120°C.

 • VENTILÁTORY VNI

  Ventilátory VNI jsou radiální nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo. Tyto ventilátory se vyrábějí do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

 • VENTILÁTORY VNC

  Ventilátory VNC jsou cirkulační ventilátory bez spirálové skříně do teploty 250°C.

 • VENTILÁTORY VNCH

  Ventilátory VNCH jsou cirkulační ventilátory bez spirálové skříně pro teploty až +500°C.

 • VENTILÁTORY VRS

  Ventilátory VRS jsou radiální středotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo. Tyto ventilátory se vyrábějí do prostředí bez nebezpečí výbuchu a také do prostředí zóna 2 s označením Z2.

 • VENTILÁTORY VSE

  Ventilátory VSE jsou radiální středotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo a jsou určené pro přepravu vzducho do teploty 120°C. Tyto ventilátory se vyrábějí do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

 • VENTILÁTORY VSS

  Ventilátory VSS jsou radiální středotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem na přímo. Tyto ventilátory se vyrábějí do prostředí bez nebezpečí výbuchu nebo v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 2- s označením Z2.

 • VENTILÁTORY VSG

  Ventilátory středotlaké určené pro teploty do 250°C.

 • VENTILÁTORY VSGH

  Ventilátory středotlaké určené pro teploty do 500°C.

 • VENTILÁTORY VTR

  Ventilátory VTR jsou transportní ventilátory s motorem na přímo. Jedná se o ventilátory určené pro předpravu drobných částic.

 • VENTILÁTORY VTRP

  VTRP je určen k odsávání polystyrenu.

 • Jednotkové odsavače JO

  Jednotkový odsavač JO 250 se skládá z jednostranně sacího transportního ventilátoru s elektromotorem na přímo a kruhové skříně umístněné na konzole. Lze jej použít pro dopravu vzdušnin v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

 • Připojovací rozměry přírub